Πολιτική Ιδιωτικότητας και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η τήρηση του ιατρικού απορρήτου είναι αυτονόητη, όπως καλύπτεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τους ασθενείς/πελάτες στο Μικροβιολογικό ιατρείο του Γεωργίου Παπανδρέου είναι εμπιστευτικές και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η χρήση τους να γίνεται μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

  • Σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας στοιχείων και δεδομένων έχουμε λάβει από εσάς την απαραίτητη συγκατάθεση.
  • Δεν έχουμε το δικαίωμα να προχωρήσουμε σε καμία περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων, εάν δεν σας έχουμε διευκρινίσει με σαφήνεια τους λόγους επεξεργασίας και δεν έχουμε πάρει τη συγκατάθεσή σας.
  • Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για την παροχή υπηρεσιών.
  • Η εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών, των παρεχόμενων υπηρεσιών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
  • Στην περίπτωση που το ιατρείο χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων του, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Ταυτόχρονα, τρίτα μέρη δεν έχουν δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων σας χωρίς την απαραίτητη συγκατάθεση από εσάς.
  • Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.
  • Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων σας από τα συστήματά μας, την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουμε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, εκτός εάν αυτή η διαγραφή έρχεται σε αντίθεση με την Ελληνική Νομοθεσία.
  • Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Εφόσον επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του ιατρείου τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τα εξής:

  • Την οποιαδήποτε επικοινωνία που χρειάζεται να γίνει μεταξύ μας, αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
  • Τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας τους.

Οδηγίες για εξετάσεις αίματος

Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση τις αρμόδιες και μόνο αρχές, όπου αυτό προβλέπεται από το Νόμο). Σε κάθε περίπτωση ο αρμόδιος ιατρός και οι συνεργάτες που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Η πρόσβαση στα στοιχεία σας γίνεται μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, και κατόπιν της σχετικής συγκατάθεσης που έχουμε λάβει από εσάς. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με το Μικροβιολογικό ιατρείο του Γεωργίου Παπανδρέου εταιρείες ή υπηρεσίες, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Σκοπός αυτής της γνωστοποίησης είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών μας προς εσάς, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο πελάτης/ασθενής διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2105740333 ή χρησιμοποιήστε την ειδική φόρμα επικοινωνίας η οποία παρέχεται στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.mikrobiologikoergastirio.gr/contact- us/index.php

Ο ιατρός Γιώργος Παπανδρέου θα βρίσκεται στη διάθεσή σας.